Menu

Første folkeobligationer udtrukket

image
12. februar 2022 kl. 17:23

På årets generalforsamling blev de første 12 folkeobligationer udtrukket.

Følgende numre blev udtrukket: 

1 - 4 - 5 - 14 - 20 - 34 - 49 - 54 - 55 - 62 - 66 - 77

Obligationsejerne bliver kontaktet direkte af kassereren mhp udbetaling.

Tak for bidraget til vores kunstgræsbane til alle 12. De resterende 111 udtrækkes på de næste 9 års generalforsamlinger.