Menu

Ind- & udmeldelse

Indmeldelse
Benyt nedenstående link, så er du indmeldt og vil automatisk blive opkrævet kontingent. Melder du dig ind efter at efterår- eller forårssæsonen er påbegyndt, vil du modtage en rabat alt efter hvor lang tid, der er tilbage af sæsonen.

Er du i tvivl om hvilken afdeling dit barn tilhører kan du se her hvad de forskellige U-hold svarer til i fødselsår kan du se her.

Bemærk: at det kun er muligt at indmelde sig online, undtaget herfra er dog hvis kontingent skal betales af Broen, SIFA eller flygtningehjælpen.


Kontingent regler for seniorspillere

Ved et års medlemskab betales der totalt 10 måneders kontingent. Der er ingen kontingentopkrœvninger i januar og december.

Ved udmeldelse og derefter indmeldelse inden for 12 måneder, pålœgges et administrationsgebyr på to måneders kontingent.

Indmeldelse før d. 15. i måneden betragtes som en måneds kontingent.

Medlemskabet er bindende til hver halvårlige sœsonafslutning.
Ved indmeldelse i forårssœsonen (1/1 til 30/6) er indmeldelsen bindende til 30/6
Ved indmeldelse i efterårssœsonen (1/7 til 31/12) er indmeldelsen bindende til 30/11

Ønsker du efter en halvårssœson ikke at vœre medlem af klubben, skal du senest den 15. juli eller den 15.november skriftligt meddele dette til klubben på: medlemsansvarlig@b52.dk.

Har du spillet i anden fodboldklub end B52/AFC, er du først spilleberettiget hos B52/AFC, når vi har modtaget et gyldigt spillercertifikat.

Studierabat udbetales i juni og november ved forevisning af gyldigt studiekort. Udbetalingen foregår ved henvendelse på torsdage i bestyrelseslokalet.

Luk