Menu

Info til trænere

Omkostningsgodtgørelse

Du kan hente et omkostningsgodtgørelsesskema her. Udfyld skemaet - blandt andet ud fra nedenstående takster - og aflever skemaet i underskrevet stand til kasserer Helle Eskildsen.

 

2022 gælder følgende takster:

  • Telefon- og internetudgifter: Maks. 2.450 kr. pr. år 
  • Administrative omkostninger:  Maks. 1.500 kr. pr. år.
  • Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj o.l.: Maks. 2.050 kr. pr. år
  • Idrætsdommere: Maks. 250 kr. pr. kamp dog højst 500 kr. pr. dag

 

Befordringsgodtgørelse: 

 

De første 20.000 km: 3,56 kr. pr. km indtil 30/4-22 derefter 3,70  kr pr km.

Over 20.000 km: 1,90 kr. pr. km. 

 

Merudgifter til fortæring ved en-dagsarrangementer, udenbys kampe, stævner m.v. af mindst 5 timers varighed: Maks. 80 kr. pr. dag.

 

 

Luk