Menu

Info til trænere

Omkostningsgodtgørelse

Du kan hente et omkostningsgodtgørelsesskema her. Udfyld skemaet - blandt andet ud fra nedenstående takster - og aflever skemaet i underskrevet stand til kasserer Helle Eskildsen.

 

I 2021 gælder følgende takster:

  • Telefon- og internetudgifter: Maks. 2.400 kr. pr. år 
  • Administrative omkostninger:  Maks. 1.450 kr. pr. år.
  • Køb, vask og vedligeholdelse af sportstøj o.l.: Maks. 2.000 kr. pr. år
  • Idrætsdommere: Maks. 250 kr. pr. kamp dog højst 500 kr. pr. dag


Befordringsgodtgørelse: 

De første 20.000 km: 3,44 kr. pr. km.

Over 20.000 km: 1,90 kr. pr. km. 

 

Merudgifter til fortæring ved en-dagsarrangementer, udenbys kampe, stævner m.v. af mindst 5 timers varighed: Maks. 80 kr. pr. dag.