Menu

Udmeldelse

Udmeldelse
Benyt nedenstående link, så er du udmeldt så snart klubbens kontingentansvarlig har godkendt din udmeldelse.

Vi skal gøre dig opmærksom på at har du kontingent restance, kan vi desværre ikke udmelde dig før det skyldige beløb er betalt.

Jeg ønsker at blive udmeldt

Luk