Menu

Kunstgræsbane til B52/AFC

image

Siden er opdateret 9. november 2021

Projektet

 • Der anlægges en 11-mands kunstgræsbane på klubbens hidtidige sand- og lysbane.
 • Den eksisterende bane forlænges mod syd med 11 meter for at opfylde kravene til en 11-mands bane.
 • Der etableres LAR-anlæg øst for banen, der sikrer nedsivning af drænvand.
 • Der lægges 4 rækker fliser øst for banen. På øvrige sider bruges fliser som granulatsikring.
 • Banen indhegnes, så adgang kun gives via låge ovenfor banen. 
 • Der ophænges 10 LED-projektører som afløser for de hidtidige projektører i nuværende lysmaster, som anvendes på kunstgræsbanen. Lamperne vinkles, så lux-kravene opfyldes.
 • Der monteres et stadionur, der viser klokkeslæt, spilletid og stilling.
 • Der opsættes to spillerbokse på den østlige langside.
 • Nord for banen bygges et 36 kvm materialeskur med direkte udkørsel til banen. Skuret skal rumme traktor samt nødvendigt udstyr til den løbende vedligeholdelse af banen, der forestås af klubbens forvalter.
 • Der etableres ny nedkørsel fra Kamillen mod øst som afløser for nuværende nordgående nedkørsel. Ny nedkørsel er forbeholdt ambulancer samt servicekørsel ifm vedligeholdelse af anlægget.  
 • Der etableres ny rampe og trappe mellem B48 og banerne nedenfor som erstatning for nuværende rampe og trappe. 
 • Kunstgræsbanen vil få navnet Lars Bloch Briller Arena
 • Samlet anlægsudgift er godt 3 millioner kroner. Finansiering er sket via sponsorer, salg af folkeobligationer samt klubbens eget bidrag.
 • Banen forventes klar den 1. november 2021

 

Aktuel status (Nyeste først)

17. november

Så er der også sat strøm til stadionuret. Udover klokkeslæt vises stilling.

13. november

Endelig oprandt dagen, hvor klubbens formand kunne byde velkommen til åbning af banen.

Mads Sølver Pedersen og Nuuradiin Hussein klipper synkront det lyseblå bånd og Lars Bloch Briller Arena er dermed indviet.

9. november 2021

Stålmåttehegn monteret på nyt materialeskur.

Stålmåttehegnet indrammer den store flisebelagte plads i direkte forbindelse med bane og materialeskur.

Vinkelbeslag til de to spillerbokse er monteret.

Hegnsstolper ovenfor den kommende indgang venter på hegn og låge.

Også på Kamillen syd for kunstgræsbanen er hegn færdigmonteret.

5. november 2021

Drænvandet fra banen nedsives via grøften, der i dag graves langs banen. Grøften skal beplantes og der skal øverst være udlagt 30 cm filterjord.

Trappen, der forbinder B48 med øvrige græsbaner er klar. Planen er, at der indenfor de nærmeste dage lægges fliser, så der bliver en fin sti nedenfor trappen.

3. november 2021

Selv i aftentåge tager vores nye bane sig godt ud

30. oktober 2021

Trappen bliver primær indgang for spillere og tilskuere. Forrest ligger en opsamlingsrist, der muliggør indsamling og genbrug af gummigranulat på banen. 

Montage af granulatsikring på stålmåttehegnet mod øst og nord er i dag påbegyndt. Det bliver rigtig flot.

28. oktober 2021

Banen får 1 sæt 11-mands, 2 sæt 8-mands, 2 sæt 5-mands og 2 sæt 3-mandsmål. I dag er mange af dem blevet samlet.

11-mands og 3-mands er letvægtsmål, der skal løftes, hvis de skal flyttes. 

5-mands og 8-mands er smartlift mål, der skal køres, når de skal flyttes. 

Måltavlen er på plads klar til at blive koblet til strøm.

Det ser også godt ud, når man er tæt på. 

26. oktober 2021

Dagen er blandt andet brugt på at støbe stolper til hegnet. Til venstre for kabelrullen monteres en port.

Umiddelbart til venstre for hegnsstolperne laves en trappe, der via flisegang venstre om skuret sikrer adgang til græsbanerne nedenfor bakken.

Også ovenfor banen opsættes hegn, hvortil stolperne i dag er sat og støbt.

25. oktober 2021

Folkene fra Moosdorf arbejder hurtigt med stålmåttehegn.

De blå prikker på jorden markerer de sidste stolper til stålmåttehegnet. Det giver et dejligt stort fliseareal ved siden af skuret til mål og afsætning af redskaber mv. 

Klubbens forvalter Krølle i nyt (lånt) legetøj. En god hjælp under dagens oprydning.

De seneste dage er gået med oprydning efter arbejdet med græstæppet. Her er Simon og Jan i gang med arbejdet. Der er stor grund til at takke Poul, Jens Peter, Kim, Peter, Teddy, Jan og Simon for hjælpen. Det er dejligt, at I har trådt til, når der har været behov for en hjælpende hånd. 

Et af resultaterne af dagens oprydningsarbejde.


23. oktober 2021

Panoramaview over banen fra Kamillen. 

Gummigranulat fordeles over tre omgange på hele banen. 

Græstæppet fejes med koste og slæbenet mellem de tre udkørsler af granulat. Derved "pakkes" granulatet og stråene rejses til næste udkørsel. 

Her ses tydeligt forskellen på den banehalvdel, hvor første kørsel med granulat er afsluttet og fjerneste banehalvdel uden granulat. 

22. oktober 2021

Beklædningsarbejdet på materialeskuret skrider planmæssigt frem.

Arealet øst for materialeskuret klargøres til fliser. 

Den nye nedkørsel fra Kamillen har fået jord på siden. 

Sandet køres ud på banen. 

Der er klappet jord på det sidste stykke af den sydlige skrænt mod Kamillen, og flisekanten, der blandt andet fungerer som granulatsikring er færdigsat.

De mange bigbags rummer granulat til banen. 

Arbejdet med at fordele sandet på banen er i fuld gang. 

Også aftenen tages i brug, når sandet fordeles. Opgaven kræver tørvejr - og så må aftenkaffen vente.


19. oktober 2021

Banen er rullet ud og færdiglimet. Foran ligger fordeling af 240 tons sand og granulat. Sandet fordeles over hele banen. Herefter fordeles granulatet over tre omgange med fejning af banen mellem hver udkørsel. 

Kvartssandet er klar til udkørsel og fordeling. 


18. oktober 2021

Straffesparks- og målfelter er på plads og limet. Midtercirkel og 9,15 meter-buerne ved straffesparksfelterne bliver lavet tirsdag.

Felter på de to 8-mandsbaner markeres på mållinjer og hjørner af felter med blåt. 

Beklædningsarbejdet på materialeskuret er påbegyndt.

Jordarbejdet på skrænten mod Kamillen er næsten færdigt (ved gravemaskinen) Sandbakken til venstre i billedet er en interimvej til anlægsarbejdet. Yderst til venstre ses kridtskrænt af ny nedkørsel. På begge bliver jordskrænten retableret. På Kamillen ses sække med den første leverance af kvartssand til banen.  Udkørsel af sand kræver et par dages tørvejr.

15. oktober 2021

Græsset er 55 mm langt. Når alt er lagt og limet, fordeles ca 13 mm stabiliserende kvartssand og ca 27 mm stødabsorberende gummigranulat.

Et vue over banen hen på eftermiddagen

14. oktober 2021

Materialeskuret er monteret med vindpap og en presenning som midlertidigt tag. I næste uge beklædes skuret med brædder og der lægges to lag tagpap.

Løberen er rullet ud! Den vestlige langside er lagt.

Rullerne ligger klar til at blive kørt ud på tværs af banen.

Rullen med den sydlige mållinje justeres, inden de øvrige baner rulles ud. Banerne limes sammen. Når alt græs med linjer er på plads, køres de to slags infill ud og fordeles jævnt på hele banen. 

13. oktober 2021

De 29 ruller kunstgræs ankommer direkte fra fabrikken i Genemuiden, Holland.

Rullerne sorteres, så de placeres rigtigt forud for udrulning.

 

Første rulle placeres langs sidelinjen.

12. oktober 2021

Dagens arbejde leder tankerne hen på periodepauserne i skøjtehallen. Afretterlaget finplaneres, inden det tromles. Når arbejdet er færdigt, er arealet klart til kunstgræsset, der leveres i ruller. 

Det 36 m2 store materialeskur tager form. I løbet af 2-3 uger står det klart til maskiner.

I åbningen (hvor Steffen fra Dansk Tømrerservice ApS står på stigen), monteres en skydeport.

Skuret forventes færdigt medio uge 42

Alle lyse timer tages i brug. Og dem er der heldigvis mange af, når man laver kunstgræsbane i B52/AFC - også i oktober.

11. oktober 2021

Afretterlaget køres ud, så underlaget til kunstgræstæppet bliver helt perfekt.


10. oktober 2021

Banen er tromlet og nærmest klar til det sidste afretterlag, inden kunstgræsset rulles på. Hvis alt går vel, vil det første grønne være synligt i slutningen af næste uge (uge 41).

Det første støbearbejde ved det kommende materialeskur er overstået. I løbet af næste uge (uge 41) påbegyndes opbygningen af skuret. 


7. oktober 2021

For at sikre en ordentlig optørring af stabilgrus, er hele banen i dag blevet harvet.

Den gamle nedkørsel fra Kamillen til sandbanen er nu fjernet, og de sidste meter granulatsikring kan sættes op på sydenden.


5. oktober 2021

Der kommer en måltavle i banens sydvestlige hjørne. Stativet er nu blevet støbt fast og uret monteres i løbet af en uges tid.

De sidste fliser foran materialeskuret er lagt. Vi håber at kunne finde penge til også at lægge fliser på arealet øst for skuret.


2. oktober 2021

Der rettes af, før der kan lægges fliser til materialeskuret. På billedet er det Thomas fra Gudumlund Service og Line fra MFMadsen Byg, der får det hele i vater.

 

Gustav og Martin fra MFMadsen Byg i Gistrup står her for at få fliserne på plads. Tungen skal holdes lige i munden, når de 64 kg tunge fliser lægges.


I de fire huller, hvor der ikke er lagt fliser, støbes hjørnestolper til redskabsskuret.

Resultatet af en dags arbejde kan nydes. Tusind tak for sponsoratet til MFMadsen Byg i Gistrup og Gudumlund Service i Gudumlund. Og så laver de oven i købet et godt stykke arbejde med et flot resultat. 


1. oktober 2021

Der bliver fyldt op bag den støbte kant på den vestlige langside. Det ville godt nok være dejligt med siddepladser her.

Også bag den nordlige støbte kant fyldes op med kridt mv. fra skrænten ved Kamillen.

Samlebrøndene er lukket med dæksler i den 2,4 meter brede flisebelægning langs banens østlige langside.

Sandfangsbrønd og brønd til prøveudtagning

 

27. september 2021

De første godt 10 meter af de ca. 100 meter fliser langs banens vestlige langside er lagt. 

Til brug i materialeskuret anvender vi kraftigere fliser, da de skal kunne bære traktor og øvrigt vedligeholdelsesudstyr.

Granulatsikringen på den nordlige ende af banen er færdigstøbt.

29. september 2021


De fleste fliser er lagt langs det østlige hegn. På billedet ses det tydeligt, hvorfor det hedder OPbygning af bane.

Akkurat som klubbens hold, skal også kunstgræsbanen holde et vist niveau. Det sidste bidrager denne rotorlaser til.

 

24. september 2021

Den støbte kant langs den vestlige langside står snorlige! Kanten fungerer som granulatsikring, en sikring af bakken bagved samt en udmærket kant at sidde på. Tilsvarende kant etableres på sydlig og nordlig ende af banen.

De fire landmålerstokke markerer hjørnerne af det kommende materialeskur. Der bliver adgang til øvrige baner via en ny trappe bag skuret.

Stabilgrus tromles. Herefter skal det færdignivelleres og der skal laves tests for at sikre, at regnvand kan sive ned gennem lagene, inden det sidste afretterlag lægges.

20. september 2021

Første sending fliser er ankommet. Flisebelægning til materialeskuret lægges først. Langs den østlige langside lægges 4 rækker fliser. Her placeres også spillerbokse. 

Der skal ligeledes bruges fliser på højkant til granulatsikring på vestlig langside samt de to ender.

17. september 2021

Stolperne til stålhegnet øst og nord for banen er støbt i jorden og klar til montering af hegn. I hegnet mod øst monteres en dør, mens der i det nordvendte hegn monteres dør og port.

Adgang til banen bliver via ny trappe. I dag er arbejdet med at fjerne hidtidig trappe og nedkørsel påbegyndt. Også her monteres stålhegn med en dør. 

15. september 2021

Alle samlebrønde er klar. Øst for hoveddrænet langs banen etableres et LAR-anlæg til nedsivning af drænvandet.

På sandet forrest i billedet bygges et nyt redskabsskur til traktor og øvrigt nødvendigt udstyr til vedligeholdelse af banen. Der bliver direkte udkørsel fra skuret til banen.

 

14. september 2021

Sidste hånd lægges på stik- og hoveddræn. Tilbage står sandfangsbrønd og prøveudtagningsbrønd.  

Der skal lægges 15 cm stabilgrus ud over hele arealet, der skal rumme banen. Herefter 4 cm afretningslag, inden kunstgræsset lægges.  


9. september 2021

Renderne med drænrør er dækket til. 

De tværgående stikdræn samles tre og tre i 7 spulebrønde øst for banen, inden de løber ud i hoveddrænet langs banen. På billedet ses de tre nordligste spulebrønde. 

Dozeren køres i stilling til at påføre 15 cm stabilgrus ovenpå de 20 cm bundsikringsgrus.


7. september 2021

Så er den nye rampe mellem B48 og Highbury åbnet som erstatning for den hidtidige mellem B48 og sandbanen.  Rampen bliver senere lagt færdig med stabilgrus, ligesom der etableres en støbt betontrappe. 

I dag gik Dansk Sportsbelysning i gang med at udskifte de gamle projektører med nye LED-projektører. Vi genbruger masterne, men der trækkes nye kabler. 

Der var rift om pladsen, men samarbejdet gik fint. Også drænrørene blev lagt i dag. 

I én arbejdsgang fræses en rille, der lægges fiberdug og drænrør, hvorefter det dækkes med sten. Dét er da smart!

 

27. august 2021

Der graves stadig jord og kridt af den sydlige skrænt. Heldigvis kan det anvendes til ramper på anlægget.

 

Mens nogen fjerner kridt, leverer andre sand til banen. Som det ses, holder de store lastbiler i kø for at aflevere sand. 

De 20 cm sand (bundsikringsgrus) er nederste lag af de mange, der bruges til opbygning af banen. I sandet lægges nyt drænsystem. Til venstre for personerne på billedet skimtes ny rampe mellem B48 og Highbury. 

 

24. august 2021

Der er fældet træer på skrænten mellem B48 og Highbury

Der er gjort klar til at anlægge rampe og trappe, der skal sikre adgang mellem B48 og Highbury/OT for såvel gående som kørende. Rampen afløser den nuværende i hjørnet af sandbanen.

 

21. august 2021

Den nye rampe begynder at tage form. Her bruges afgravet kridt fra Kamillen.

Rampen skal erstatte den nuværende fra Kamillen til Sandbanen og anvendes til servicekørsel på hele klubbens anlæg samt til ambulancer. 

 

19. august 2021

Afskrælning af græstørv er påbegyndt.

 

Der fjernes stadig jord og især kridt fra Kamillen

 

17. august 2021

Træer på sydskråning er fjernet og afgravning af bakken er påbegyndt.

Kunstgræstæppet skal gå så langt mod syd, som markeringspælen står på Kamillen. Det afgravede jord anvendes til de nye nedkørsler.

 

12. august 2021

Fældning af træer på skråning syd for banen påbegyndes

 

10. august 2021

Dokumentationsfotos af området, før maskinerne går i gang i løbet af ugen.

Sandbanen - stedet for kunstgræsbanen set fra sydvest mod nordøst

Baneområdet set fra B48 fra nordvest mod sydøst

Banearealet set fra nordøst mod sydvest med markering af kommende materialeskur

 

Sponsorer

 

   

 

Klubnyt 22. april kl. 20:46
Ungdommen samler ind
Klubnyt
05. april kl. 09:48 Uddeling af affaldsposer
Klubnyt
26. marts kl. 08:22 Caféen åbner!
Klubnyt
22. februar kl. 12:39 Velbesøgt Club 40
Klubnyt
21. januar kl. 11:26 Klubgeneralforsamling med fællesspisning
Klubnyt
17. januar kl. 17:20 Velkommen til standerhejsning
Klubnyt
03. januar kl. 17:07 Club Forty - Der er åbnet for tilmeldinger
Klubnyt
21. december kl. 16:57 Julehilsen fra Sparekassen Danmark
Klubnyt
18. december kl. 11:49 Glædelig jul
Luk