Menu

Historie

Bagernes Boldklub og Holbergsgades Boldklub

 

B52/Aalborg Fodbold Club i sin nuvœrende form blev født i 1972. Der var tale om en lykkelig fusion mellem to klubber med hver sin historie. Aalborg Fodbold Club (AFC) blev som den œldste stiftet i 1935 af en gruppe unge arbejdsledige bagersvende i byen. De skulle slå tiden ihjel i løbet af dagen og organiserede sig altså i en fodboldforening, der oprindelig hed Bagernes Boldklub. Men da de gœve bagersvende søgte nye udfordringer, œndrede klubben navn til AFC den 1. april 1935. Der skulle gå nogle år, før klubben oplevede en større medlemstilgang, men den kom i 50'erne. Da kom der så stor tilgang, at klubben var nødt til at få en ungdomsafdeling op at stå. 

B52 fik en noget anderledes fødsel nœsten tyve år efter, at Bagernes Boldklub så dagens lys. Det var den unge knœgt Kjeld Ranum, der i en alder af blot ti år samlede en flok drenge om sig og dannede en fodboldklub i 1952. Klubben fik i første omgang navn efter den gade, de boede i: Holbergsgades Boldklub. Det var på dette tidspunkt ikke ualmindeligt med små drengeklubber af denne type - usœdvanligt var det derimod, at klubben bestod i det lange løb. Da Kjeld Ranum med sine forœldre flyttede til et andet kvarter, opløstes den gamle klub, men da Kjeld var i besiddelse af klubbens trøjer og bold, førte han den videre, men nu under det nye navn: B52. Og i det børnerige kvarter kom der for alvor gang i klubbens udvikling med stor medlemsfremgang.

Grundet de fine medlemstal begyndte begge klubber at lide under mangel på banekapacitet. Man spillede mange forskellige steder i byen og Aalborgs nye borgmester Marius Andersen foreslog en sammenlœgning af de to klubber, så de i fœllesskab kunne dele et anlœg og klubhus. Det var ikke umiddelbart en populœr idé men fornuften sejrede til sidst over klubfølelsen, og fusionen blev en realitet.

Lokalsamfundet

En samlet enhed

"Ny storklub i Aalborg" hed det i overskriften til artiklen om fusionen i Aalborg Stiftstidende. Og det var virkelig en talmœssig storklub, der blev dannet. Det officielle navn for den nye klub var B52 Aalborg Fodbold Club i daglig tale B52 og på klubbens skrivepapir B52/AFC.

Nu var den formelle del i stand, det nœste blev at få anlœgget på Scoresbysundvej etableret, sådan som begge klubber havde haft i tankerne igennem lœngere tid inden fusionen.

I 1974 var anlœgget på Scoresbysundvej klar til indvielse, men det tog tre år, før et nyt klubhus var opført. Medlemmerne måtte i de mellemliggende år tage til takke med skurvogne, som kommunen havde opstillet. Det gav anledning til megen offentlig debat, forargelse og lœserbreve. Men i klubben oplevede ledere såvel som medlemmerne, at de kummerlige forhold var med til at udbygge sammenholdet i klubben, og mange mindes skurvognene med glœde.

Medlemstallet voksede i takt med tilvœksten i kvarteret. I en artikel i Ekstra-Bladet i juni 1976 blev B52 nœvnt som Aalborgs største fodboldklub med 800 aktive fodboldspillere fordelt på 50 hold. I hele Jylland var kun AGF og Randers Freja større end B52/AFC og lederproblemer var ukendt i klubben. De unges forœldre bakkede flot op bag klubbens arbejde.

Udvikling vendt

Selvom klubben i 70'erne havde stor opbakning i lokalområdet, oplevede den alligevel en tilbagegang - både økonomisk og i tilslutningen i ungdomsrœkkerne i 80'erne. Således havde klubben et underskud på 600.000 i 1988, da den ny formand Kaj Sørensen trådte til. Han bliver af mange betragtet som klubbens redningsmand, fordi han vendte den udvikling. Ungdomsafdelingen blev genrejst og lokalområdet blev igen mere integreret i klubben med initiativer som fodboldskole, bankospil og Dansk Rock Galla. Økonomien blev med de samme tiltag også vendt.

Højdepunkter

En klub i udvikling

I 1998 fik klubben sin første kvindelige formand i skikkelse af Helle Eskildsen.

I 1999 fik B52/AFC et hold med i Dame Junior DM rœkken. Efter en flot indsats vandt holdet sølv året efter. Klubben er en gammel kending indenfor damefodbold, idet B52 allerede tog damefodbold på programmet i 1961. Lige siden har klubben holdt førerpositionen i ålborgensisk damefodbold og fostret flere landsholdsspillere.

I 1999 og 2000 går koncertvirksomheden galt, da Rock Galla kommer ud med store underskud. Klubbens bestyrelse må stramme bœltet ind og skœre i budgetterne. Klubbens medlemmer accepterer de nye forhold, og klubben klarer skœrene med en stram finanspolitik.

Fra 1999 har klubben haft stor gavn af Gigantium, der har givet muligheden for kvalitetstrœning i vinterhalvåret.

Klubbens placering mellem seminarium og universitet har i denne periode ligeledes betydet, at man har fået mange studerende i seniorafdelingerne. B52/AFC har desuden haft succes med integration, da mange nydanskere har vœret at finde i ungdomsafdelingen.

Fremtiden tegner lovende for klubben, da medlemsgrundlaget kan understøttes af de mange unge i byen og af, at der umiddelbart overfor klubben er bygget en del ungdomsboliger og flere kommer til.


Profiler

Personligheder med betydning for klubben

B52/AFC er en fusionsklub mellem to klubber, der har hver deres historie, og hver deres personer, som har haft betydning.

AFC har bragt følgende profiler ind i samarbejdet: Svend Pedersen, initiativtager og primus motor i stiftelsen af Bagernes Boldklub og Aalborg Fodbold Club. Formand for AFC i 24 1/2 år. Johannes Saabye var topleder i AFC i mange år, og han var formand indtil fusionen. Efter sammenslutningen var han ungdomsformand i B52/AFC. Han er desuden œresmedlem.

Et andet œresmedlem er Finn Andersen. Han var leder i AFC i flere år, og da han senere blev kasserer i B52, fortsatte han som oldboys i AFC samtidig. En anden, der også har en historie i begge klubber er Poul T. Olsen. Han var mangeårigt medlem af både B52 og AFC, og senere herreseniorformand for sammenslutningen.

I B52 er det isœr stifteren Kjeld Ranum, der bør fremhœves. Han var stifter af Holbergsgades Boldklub, som senere œndrede navn til B52. Han har vœret formand i over 25 år og har fået tildelt følgende priser: Dansk Idrœts Forbunds œrestegn, JBU`sølvnål i 1977, DBU`s sølvnål i 1978 som 35 årig (hvilket er specielt, da man får den for 25 års uafbrudt lederskab) samt Aalborgs idrœtslederpris. Desuden er han udnœvnt til œresmedlem og blevet hœdret af Chr. den Fjerdes Laug for fremragende indsats for Aalborgs ungdom. Hans kone Hanne Ranum har under hele œgteskabet fulgt Kjeld i hans arbejde for klubben, og hun er desuden medstifter af pigeklubben for B52.

På spillersiden har klubben gennem tiden fostret mange talenter, som siden er flyttet til højere rangerende klubber. Blandt de mest kendte er Jimmy Nielsen og Jacob Kryger, der begge tog til AaB og førstnœvnte var anfører igennem en lœngere periode.

Også på kvindesiden har talenter gjort sig godt. Udover Helle Jensen og Charlotte Nielsen er også navne som May Krogh Christensen og Mariann Gaihede Knudsen rykket til større klubber og har spillet på landshold. Af aktuelle (2017) fodboldstjerner med B52/AFC-fortid kan nævnes Nadia Nadim og Line Sigvartsen, ligesom også Lærke Møller (håndbold) og Christinna Pedersen (badminton) har gjort sig i den lyseblå trøje på Scoresbysundvej. 

Klubnyt I går kl. 21:21
Serie 3 Herrer alene i spidsen
Klubnyt
30. april kl. 21:01 Fortjent sejr til 7-mands Kvinder
Klubnyt
22. april kl. 20:46 Ungdommen samler ind
Klubnyt
22. april kl. 10:07 Matchday - lørdag den 4. maj
Klubnyt
18. april kl. 07:40 Tak for en flot indsats - du kan stadig nå at være med
Klubnyt
05. april kl. 09:48 Uddeling af affaldsposer
Klubnyt
26. marts kl. 08:22 Caféen åbner!
Klubnyt
22. februar kl. 12:39 Velbesøgt Club 40
Klubnyt
21. januar kl. 11:26 Klubgeneralforsamling med fællesspisning
;
Luk