Menu

Tak for indsatsen

image
07. marts 2019 kl. 12:58
På den netop afviklede klubgeneralforsamling var fokus på de mange aktiviteter, som klubben deltager i – udover fodbolden

For en klub som B52/AFC er det af afgørende betydning, at vi kan skaffe økonomi til driften, så vi undgår kontingentstigninger. Der var da også tilslutning til bestyrelsens forslag om at fastholde kontingentet for 2019.

De frivillige i klubben, der tæller både spillere og forældre, gør en stor indsats for klubben – og der lød fra flere sider ros for deres bidrag. De har løftet opgaver indenfor MTB, fyrværkerisalg mv. og gjort det muligt at drive B52/AFC. Men samtidig lyder en opfordring til flere om at melde sig til et par timers hjælp med stort eller småt, så det ikke altid er de samme, der skal yde den indsats, som alle spillere er afhængige af.

Klubbens medlemstal er også i 2018 steget, så vi oplever stor opbakning til klubben fra lokalområdet. Det skal vi som klub forstå at udnytte med aktuelle tilbud, der står mål med de forventninger, der stilles.  

I 2019 arbejdes der på at stabilisere klubbens økonomi – og her er sponsorarbejdet et indsatsområde, hvor de gode takter fra 2018 skal fortsættes. Erik Ovesen, der er formand for klubbens sponsorudvalg efterlyser blandt andet flere bandesponsorer til klubbens anlæg.