Menu

Kunstgræsbane til B52/AFC

image

Siden er opdateret 20. september

Projektet

 • Der anlægges en 11-mands kunstgræsbane på klubbens hidtidige sand- og lysbane.
 • Den eksisterende bane forlænges mod syd med 11 meter for at opfylde kravene til en 11-mands bane.
 • Der etableres LAR-anlæg øst for banen, der sikrer nedsivning af drænvand.
 • Der lægges 4 rækker fliser øst for banen. På øvrige sider bruges fliser som granulatsikring.
 • Banen indhegnes, så adgang kun gives via låge ovenfor banen. 
 • Der ophænges 10 LED-projektører som afløser for de hidtidige projektører i nuværende lysmaster, som anvendes på kunstgræsbanen. Lamperne vinkles, så lux-kravene opfyldes.
 • Der monteres et stadionur, der viser klokkeslæt, spilletid og stilling.
 • Der opsættes to spillerbokse på den østlige langside.
 • Nord for banen bygges et 36 kvm materialeskur med direkte udkørsel til banen. Skuret skal rumme traktor samt nødvendigt udstyr til den løbende vedligeholdelse af banen, der forestås af klubbens forvalter.
 • Der etableres ny nedkørsel fra Kamillen mod øst som afløser for nuværende nordgående nedkørsel. Ny nedkørsel er forbeholdt ambulancer samt servicekørsel ifm vedligeholdelse af anlægget.  
 • Der etableres ny rampe og trappe mellem B48 og banerne nedenfor som erstatning for nuværende rampe og trappe. 
 • Kunstgræsbanen vil få navnet Lars Bloch Briller Arena
 • Samlet anlægsudgift er godt 3 millioner kroner. Finansiering er sket via sponsorer, salg af folkeobligationer samt klubbens eget bidrag.
 • Banen forventes klar den 1. november 2021

 

Aktuel status (Nyeste først)

20. september 2021

Første sending fliser er ankommet. Flisebelægning til materialeskuret lægges først. Langs den østlige langside lægges 4 rækker fliser. Her placeres også spillerbokse. 

Der skal ligeledes bruges fliser på højkant til granulatsikring på vestlig langside samt de to ender.

17. september 2021

Stolperne til stålhegnet øst og nord for banen er støbt i jorden og klar til montering af hegn. I hegnet mod øst monteres en dør, mens der i det nordvendte hegn monteres dør og port.

Adgang til banen bliver via ny trappe. I dag er arbejdet med at fjerne hidtidig trappe og nedkørsel påbegyndt. Også her monteres stålhegn med en dør. 

15. september 2021

Alle samlebrønde er klar. Øst for hoveddrænet langs banen etableres et LAR-anlæg til nedsivning af drænvandet.

På sandet forrest i billedet bygges et nyt redskabsskur til traktor og øvrigt nødvendigt udstyr til vedligeholdelse af banen. Der bliver direkte udkørsel fra skuret til banen.

 

14. september 2021

Sidste hånd lægges på stik- og hoveddræn. Tilbage står sandfangsbrønd og prøveudtagningsbrønd.  

Der skal lægges 15 cm stabilgrus ud over hele arealet, der skal rumme banen. Herefter 4 cm. afretningslag, inden kunstgræsset lægges.  


9. september 2021

Renderne med drænrør er dækket til. 

De tværgående stikdræn samles tre og tre i 7 spulebrønde øst for banen, inden de løber ud i hoveddrænet langs banen. På billedet ses de tre nordligste spulebrønde. 

Dozeren køres i stilling til at påføre 15 cm stabilgrus ovenpå de 20 cm bundsikringsgrus.


7. september 2021

Så er den nye rampe mellem B48 og Highbury åbnet som erstatning for den hidtidige mellem B48 og sandbanen.  Rampen bliver senere lagt færdig med stabilgrus, ligesom der etableres en støbt betontrappe. 

I dag gik Dansk Sportsbelysning i gang med at udskifte de gamle projektører med nye LED-projektører. Vi genbruger masterne, men der trækkes nye kabler. 

Der var rift om pladsen, men samarbejdet gik fint. Også drænrørene blev lagt i dag. 

I én arbejdsgang fræses en rille, der lægges fiberdug og drænrør, hvorefter det dækkes med sten. Dét er da smart!

 

27. august 2021

Der graves stadig jord og kridt af den sydlige skrænt. Heldigvis kan det anvendes til ramper på anlægget.

 

Mens nogen fjerner kridt, leverer andre sand til banen. Som det ses, holder de store lastbiler i kø for at aflevere sand. 

De 20 cm sand (bundsikringsgrus) er nederste lag af de mange, der bruges til opbygning af banen. I sandet lægges nyt drænsystem. Til venstre for personerne på billedet skimtes ny rampe mellem B48 og Highbury. 

 

24. august 2021

Der er fældet træer på skrænten mellem B48 og Highbury

Der er gjort klar til at anlægge rampe og trappe, der skal sikre adgang mellem B48 og Highbury/OT for såvel gående som kørende. Rampen afløser den nuværende i hjørnet af sandbanen.

 

21. august 2021

Den nye rampe begynder at tage form. Her bruges afgravet kridt fra Kamillen.

Rampen skal erstatte den nuværende fra Kamillen til Sandbanen og anvendes til servicekørsel på hele klubbens anlæg samt til ambulancer. 

 

19. august 2021

Afskrælning af græstørv er påbegyndt.

 

Der fjernes stadig jord og især kridt fra Kamillen

 

17. august 2021

Træer på sydskråning er fjernet og afgravning af bakken er påbegyndt.

Kunstgræstæppet skal gå så langt mod syd, som markeringspælen står på Kamillen. Det afgravede jord anvendes til de nye nedkørsler.

 

12. august 2021

Fældning af træer på skråning syd for banen påbegyndes

 

Sponsorer

 

     

 

Klubnyt 19. september kl. 09:34
Sæsonafslutning og valgmøde i Ungdom
Klubnyt
02. september kl. 11:33 Forrygende Get2 fodboldskole
Klubnyt
21. august kl. 13:43 U8 fik flot debut i 5 mands
Klubnyt
12. august kl. 13:41 Så er vi i gang
Klubnyt
15. juli kl. 08:52 Klubgeneralforsamling
Klubnyt
12. juli kl. 13:44 DBU Get2 Fodboldskole den 27. - 29. august
Klubnyt
06. juli kl. 08:59 Valgmøde i Seniorafdelingen
Klubnyt
30. juni kl. 13:18 DBU fodboldskole godt i gang
Klubnyt
24. juni kl. 21:28 U16 i finalen ved Jysk Mesterskab