Menu

Generalforsamling 2020 (1)

image
28. februar 2020 kl. 12:32
Generalforsamling B52/AFC 2020

Torsdag den 27.02 afholdt klubben årets ordinære generalforsamling. Formand Louis Lantow aflagde på bestyrelsens vegne sin beretning efterfulgt af ungdom, senior og oldboys formændenes beretninger.

Orientering ved klubbens øvrige udvalg
Erik Ovesen orienterede om fyrværkerisalget og sponsorarbejdet, Erik ønsker tilgang af nye kræfter til udvalget. Og Keld Ranum orienterede om status på kunstgræsbanen.

Regnskab
Kasserer Helle Eskildsen aflagde regnskab. I 2019 kommer klubben ud med et flot overskud på godt kr. 40.000. Overskuddet er blandt andet opstået på baggrund af et flot overskud i cafeteriet. 

Indkomne forslag
I Old Boys/Old Girls har det ikke været muligt af finde en formand, derfor var der stillet forslag om ændring af klubbens vedtægter, så disse afspejlede dette faktum. Det blev besluttet ikke at ændre vedtægterne i stedet står formandsposten i Old Boys/Golden Girls ledig i 2020. Håbet er, at det i fremtiden vil være muligt igen at finde en formand for afdelingen.

Kontingentsatser
Kontingentsatserne vil i 2020 være de samme som i 2019.

Valg
Helle Eskildsen blev genvalgt som klubbens kasserer.
Morten Mønnike-Hald og Susanne Holst blev genvalgt som menige bestyrelsesmedlemmer.
Torben Hansen og Peter C. Larsen blev genvalgt som klubbens revisorer.
Morten Mønnike-Hald, Daniel Pehrson og Susanne Holst blev valgt til hjemmeside-redaktionen.

Evt.
Under evt. blev der talt om klubbens fremtid, og det lave antal herresenior medlemmer. Der blev både fra bestyrelsen samt generalforsamlingens deltagere udtrykt ønske om at få lagt større fokus på udvikling af klubben i retning af blandt andet flere medlemmer og flere frivillige.