Menu

Valgmøde i Seniorafdelingen

image
06. juli 2021 kl. 08:59

Hermed indkaldes klubbens seniormedlemmer til årets valgmøde

Tirsdag den 10. august 2021 kl. 20:30
i klubhuset

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af regnskab
Fremlæggelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af Formand (Poul modtager genvalg)
7. Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer
(Stine, Signe og Peter modtager genvalg)
8. Valg af suppleant
9. Eventuelt

Samme aften uddeles også årets pokaler for 2020.

Vel mødt!