Menu

Klubgeneralforsamling

image
15. juli 2021 kl. 08:52

Klubgeneralforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i B52/AFC

torsdag den 9. september 2021 kl. 20.00

Vi starter med smørrebrød og går over til dagsordenen kl. 20.30

Af hensyn til bestilling af mad, bedes man tilmelde sig senest tirsdag den 7. september kl. 12.00. Tilmelding kan ske til sekretaer@b52.dk eller på tlf. 24948224

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning ved formanden

4. Beretning ved

a) Ungdomsformanden

b) Seniorformanden

c) Old boys/golden girls formanden

5. Orientering ved klubbens øvrige udvalg

6. Regnskab og budget

a) Aflæggelse af det reviderede regnskab v/kassereren

b) Fremlæggelse af budgetforslag

7. Behandling af indkomne forslag

8. Fastlæggelse af kontingent

9. Valg i henhold til vedtægternes § 14

a) formand for to år (På valg er Louis Lantow)

b) to bestyrelsesmedlemmer for et år (På valg er Susanne Holst og Morten Mønnike-Hald)

c) en suppleant for et år

d) to revisorer for et år. (På valg er Peter C. Larsen og Torben Abildgaard)

e) en revisorsuppleanter for et år

f) en redaktion for et år (På valg er Susanne Holst, Daniel Hieronymus og Morten Mønnike-Hald)

10. Eventuelt