Menu

Indmeldelse

Indmeldelse af ungdomspillere samt Old Boys/Old Girls
Benyt nedenstående link, så er du indmeldt og vil efter en prøveperiode modtage en kontingentopkrævning.

Indmeldelse af seniorspillere foregår i to trin
Første trin består i, at 1. måneds kontingent kr. 190,00 betales online via nedenstående link. Denne betaling gœlder også for en prøvemåned. x

Andet trin foregår ca. 2 dage efter første betaling, efter at du har modtaget en e-mail med dit nye medlemsnummer fra klubben.

Tilmelding til PBS
Disse numre benyttes ved tilmelding til PBS:

Kreditornummer: 05915333
Debitornummer: 00001
Kundenummer: Dit medlemsnummer


Bemœrk at hvis du ikke tilmelder dig PBS vil du blive opkrœvet et beløb svarende til de måneder, som resterer i den påbegyndte halvsœson. Det vil sige, at du ikke har mulighed for at få dine kontingentindbetalinger splittet op i rater, men i stedet betaler det fulde beløb for den halvsœson, der netop er påbegyndt. Udover at du skal betale for hele halvsœsonen på en gang, bliver du også opkrœvet kr. 50,00 pr. girokort (100 årligt) til dœkning af administrationsomkostninger.

Kontingent regler for seniorspillere

Ved et års medlemskab betales der totalt 10 måneders kontingent. Der er ingen kontingentopkrœvninger i januar og december.

Ved udmeldelse og derefter indmeldelse inden for 12 måneder, pålœgges et administrationsgebyr på to måneders kontingent.

Indmeldelse før d. 15. i måneden betragtes som en måneds kontingent.

Medlemskabet er bindende til hver halvårlige sœsonafslutning.
Ved indmeldelse i forårssœsonen (1/1 til 30/6) er indmeldelsen bindende til 30/6
Ved indmeldelse i efterårssœsonen (1/7 til 31/12) er indmeldelsen bindende til 30/11

Ønsker du efter en halvårssœson ikke at vœre medlem af klubben, skal du senest den 15. juli eller den 15.november skriftligt meddele dette til klubben på: medlemsansvarlig@b52.dk.

Har du spillet i anden fodboldklub end B52/AFC, er du først spilleberettiget hos B52/AFC, når vi har modtaget et gyldigt spillercertifikat.

Studierabat udbetales i juni og november ved forevisning af gyldigt studiekort. Udbetalingen foregår ved henvendelse på torsdage i bestyrelseslokalet.